توصیه

  • خرید دامنه هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است.
  • برای از دست ندادن آفرهای ویژه سفارش دامنه را ثبت کنید و در زمان مناسب پرداخت کنید.

مراحل خرید

  • قبلا در سایت nic.ir ثبت نام نمایید تا هندل شما ایجاد شود.
  • ابتدا دامنه مورد نظرتان را انتخاب و از لینک خرید مبلغ آنرا پرداخت مینمایید.
  • نامه کتبی انتقال از طرف ما برای nic.ir ارسال میشود.
  • انتقال از طرف nic.ir تایید نهایی میشود.
  • اکثر انتقالها در کمتر از یک روز صورت میپذیرد.
تمامی حقوق محفوظ است